Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

STEM-PD : En MultiPark-historia från labbänken till parkinsonpatienter

Efter ett decennium av protokollutveckling och förberedelser har MultiParks forskare äntligen lanserat den kliniska fasen av STEM-PD-studien. Nyligen transplanterades dopamin-producerande celler som genererats från embryonala stamceller till den första parkinsonpatienten på Lunds universitetssjukhus. Flera av MultiParks forskningsledare har centrala roller i projektet.

Hösten 2022 godkände Läkemedelsverket den kliniska STEM-PD-studien. STEM-PD-produkten tillverkas enligt så kallade ”good manufacturing practise” i Storbritannien efter ett protokoll som utvecklats av professor Malin Parmar och Agnete Kirkeby. Kliniskt ansvarig för studien är Gesine Paul-Visse och medicinsk sponsorrepresentant är Håkan Widner. Dessutom har MultiPark bidragit till att etablera de PET-undersökningar som studien kräver i ett samarbete mellan Oskar Hansson/Ruben Smith och den f.d. gästprofessorn Paola Piccini. Under ledning av Oskar Hansson görs nu PET-bildframställningen i Lund, i stället för London för en utvärdering av transplantateffekter.

Vi har tagit fram en ny terapeutisk produkt från labbänken och in i sjukhusets operationssal, tack vare flera års nära samarbete mellan flera forskargrupper inom MultiPark.

”Den kliniska prövningen är av stort strategiskt värde och en stor prestation för Multipark eftersom den visar att vi kan föra våra prekliniska resultat hela vägen till patienten. Vi har nu kommit till stadiet där vi tagit fram en ny terapeutisk produkt från labbänken och in i sjukhusets operationssal, allt tack vare flera års nära samarbete mellan flera forskargrupper inom MultiPark. Även om det tog tid var detta det första av MultiParks ambitiösa mål när det strategiska forskningsområdet grundades, säger Gesine Paul-Visse

Transplanteringsoperation i Lund. Foto.

Även om det tog tid var detta det första av MultiParks ambitiösa mål när det grundades

Nu har den första operationen genomförts. Under de kommande två åren kommer sammanlagt åtta patienter transplanteras med en cellprodukt som härstammar från mänskliga embryonala stamceller. Region Skåne är klinisk sponsor för studien som är den första akademiska ATMP-studien (Advanced Therapy Medicinal Products) som utvecklats vid Lund Universitet.

"Det har varit en ära att leda STEM-PD-teamet! Efter en tioårig resa från det att vi först publicerade våra experimentella fynd, är vi nu redo att använda cellerna i patienter. MultiPark har stöttat projektet från start, både på experimentell nivå genom att tillhandahålla nödvändig infrastruktur såväl som i den translationella och kliniska fasen för att utveckla behandlingen för patienter”, säger Malin Parmar.

en milstolpe på vägen mot att utveckla en ny behandling för parkinsons sjukdom

”Förhoppningsvis är denna studie är en milstolpe på vägen mot att utveckla en ny behandling för parkinsons sjukdom”, avslutar Gesine Paul-Visse.

Kontakt

För mer information, kontakta info [at] stem-pd [dot] org (info[at]stem-pd[dot]org)

Observera att det INTE är möjligt att anmäla intresse att delta i studien.

Malin Parmar. Foto.

Malin Parmar
Professor i cellulär neurovetenskap
malin [dot] parmar [at] med [dot] lu [dot] se (malin[dot]parmar[at]med[dot]lu[dot]se)

Malin Parmars forskargrupp vid MultiPark (på engelska)

Malin Parmar – LU:s forskningsportal

 

Malin Parmar leder STEM-PD-teamet i nära samarbete med kollegor vid Skånes universitetssjukhus, the University of Cambridge, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust (CUH) och Imperial College i London. 

Agnete Kirkeby. Foto.

Agnete Kirkeby, Biträdande universitetslektor vid Lunds universitet. 

Gesine Paul Visse. Photo.

Gesine Paul-Visse, är prövningsansvarig för den kliniska delen av STEM-PD-studien, överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund och adjungerad professor i neurologi vid Lunds universitet.

Hjalmar Bjartsmarz. Foto.

Hjálmar Bjartmarz, studieläkare som genomför transplantationskirurgin,  överläkare i neurokirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.