Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om MultiPark

Från molekyl till patient


MultiPark har som målsättning att radikalt förbättra livet för patienter som lider av Parkinsons sjukdom och relaterade neurodegenerativa åkommor. Våra forskare siktar mot forskningsresultat som kan appliceras i samhället och bidra till nya behandlingsmetoder. Idag finns det flera effektiva läkemedel för att behandla Parkinsons sjukdom. Tyvärr avtar deras möjlighet att symptomlindra efterhand. Därför behövs nya behandlingar som saktar ner eller avstannar sjukdomens förlopp.

Mer än en miljon européer lider av Parkinsons sjukdom som yttrar sig i form av skakningar och stelhet. När sjukdomen fortskrider brukar symptomen bli värre. Dessutom tillkommer andra besvär, till exempel trötthet, sömn- och minnesproblem, ångest, depression och demens. De flesta som får Parkinsons sjukdom insjuknar när de är mellan 55 och 60 år. Eftersom medelåldern ökar kommer allt fler patienter att få Parkinsons sjukdom vilket också innebär en ökad ekonomisk börda för samhället.

Störst chans att hitta ett botemedel har forskarna om problemet angrips från flera olika håll. Forskarna i MultiPark undersöker hur sjukdomen utvecklas och framskrider på cellnivå, hur den påverkar olika delar av nervsystemet och vilka konsekvenser den har på patientens vardagsliv. Målet är inte bara att förbättra patienternas kroppsfunktioner och hälsa utan också deras möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhället. Forskningsområdet bygger på ett samarbete mellan Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus i Lund och Göteborgs universitet.

ploga