Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dubbelt upp! MultiPark får två nya vice koordinatorer

Maria H Nilsson, Angela Cenci Nilsson, and Per Odin. Photo.
MultiParks nya vice koordinatorer Maria H Nilsson and Per Odin bredvid koordinator Angela Cenci Nilsson under MultiPark retreat i november 2023.

Den första januari 2024 startar nästa mandatperiod för MultiParks ledning. Medan Angela Cenci Nilssson sitter kvar som koordinator kommer vice koordinator ersättas. Nu står det klart att MultiPark får två nya vice koordinatorer, en hälsovetare och en neurolog. Maria H. Nilsson och Per Odin berättar om sina visioner som blivande vice koordinatorer.

Från och med 2024 kommer MultiPark att ha inte bara en utan två vice koordinatorer. Docent Maria H. Nilsson och professor Per Odin kompletterar varandra och den sittande koordinatorn, Angela Cenci Nilsson. Medan Angela Cenci Nilsson leder framgångsrik experimentell forskning har Maria H. Nilsson sin bakgrund inom hälsovetenskap och Per Odin är en aktiv överläkare på neurologkliniken. Tillsammans sammanför de expertis från grundläggande molekylär vetenskap till patientnära forskning inom området neurodegenerativa sjukdomar.

"Detta är ett bra beslut för vår forskningsmiljö, allt tack vare rekryteringsgruppen som kom på den briljanta idén att dra nytta av båda kandidaternas styrkor genom att utse båda två till biträdande samordnare,"  förklarar MultiParks koordinator Angela Cenci Nilsson. 

I min roll som vice koordinator kommer jag att planera undervisningsaktiviteter som ligger i linje med MultiParks inriktning och Lunds universitets strategier, berättar Maria H. Nilsson. 

Maria H. Nilsson är expert på motoriska aspekter och kognitiv-motorisk störning hos patienter med Parkinsons sjukdom och hos personer som riskerar att utveckla demens. Som vice koordinator kommer hon att arbeta med att utveckla MultiParks engagemang inom utbildningsområdet.

” I min roll som vice koordinator kommer jag att planera aktiviteter som ligger i linje med MultiParks inriktning och Lunds universitets strategier. Aktiviteterna förväntas främja nya generationer av excellenta forskare och deras pedagogiska meriter samt vår arbets- och forskningsmiljö,” berättar Maria H. Nilsson. 

Jag kommer arbeta med att ytterligare integrera Multipark i nationella och internationella nätverk, säger Per Odin. 

Per Odins forskning handlar om att kartlägga och förbättra situationen för de svårast sjuka patienterna med Parkinsons sjukdom. Hans fokus som vice koordinator kommer att vara att utveckla MultiParks externa relationer, såsom samarbetet mellan MultiPark och Rostock universitet. 

”Jag kommer arbeta med att ytterligare integrera Multipark i nationella och internationella nätverk med fokus på forskning och utbildning om Parkinsons och Alzheimers sjukdomar. Jag kommer också att verka för en mer aktiv kommunikation mellan MultiPark och Patientorganisationer, läkemedels- ochmedicinteknisk industri, samtsjukvårds- ochforsknings- politik,”förklarar Per Odin. 

Tillsammans med koordinator Angela Cenci Nilsson ser de fram emot att utveckla MultiParks forskning och samverkan under de kommande tre åren. 

”Det ska bli spännande att starta en ny mandatperiod med stöd av två vice koordinatorer med kompletterande kompetens och expertis. Jag är säker på att vi kommer att göra ett bra jobb för Multipark!” Avslutar Angela Cenci Nilsson.