Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utökad samverkan mellan MultiPark och patientföreningen Parkinson Skåne

Mingel under vernissagen på Forum Medicum. Foto.
Samverkan mellan MultiPark och Parkinson Skåne har pågått i många år och innefattar olika gemensamma aktiviteter. I augusti 2023 arrangerade MultiPark en vernissage med hjärnbilder tagna med mikroskop.

Varje år anordnar patientföreningen Parkinson Skåne en halvdag med temaföreläsningar om Parkinsons sjukdom. Det strategiska forskningsområdet vid MultiPark brukar sponsra med moderatorskostnader och forskare som talar. Därtill arrangerar forskarna fyra gånger om året de välbesökta populärvetenskapliga seminariekvällarna MultiPark café dit patientföreningens medlemmar bjuds in. Nu utökas denna samverkan.

Samverkan mellan MultiPark och Parkinson Skåne har pågått under många år, redan när det strategiska forskningsområdet grundades vid Lunds universitet 2010 fanns samverkan mellan patientföreningen och universitetet. 

Patientföreningens evenemang under världsparkinsondagen drar årligen 250 besökare och betyder otroligt mycket för de drabbade och deras anhöriga. Eftersom föreläsningarna spelas in tar dessutom 2000 andra intresserade del av arrangemanget digitalt. Utöver att stötta detta har MultiPark bjudit in föreningens medlemmar till besöksdagar i laboratorierna på medicinska fakulteten i Lund där forskningen sker. Dessutom har många forskare genom åren delat med sig av sin kunskap under Parkinson Skånes årliga internat.

Samverkan med Parkinson-Skåne är av stor vikt för att få inspiration och motivation till vår forskning.

”Många av oss forskar om Parkinsons sjukdom och samverkan med Parkinson-Skåne är av stor vikt för att få inspiration och motivation till vår forskning,” förklarar Angela Cenci Nilsson som koordinerar MultiPark.

Annan samverkan är seminariekvällarna. Både Parkinson café som fanns innan pandemin och MultiPark café som startades upp efteråt har varit populära arrangemang. Vid en av temakvällarna om sömn blev MultiParks kommunikatör kontaktad av personer som erbjöd sig att ta med sig egna stolar om de kunde få reservera ytterligare platser trots att eventet var fullsatt redan veckor i förväg. 

Det betyder mycket för våra medlemmar att få information om aktuell forskning och få hopp om framtiden,” säger Parkinson Skånes ordförande Monica Vikingsson. 

Nu utökas samverkan genom att MultiPark skjuter till ytterligare medel för att stötta gemensamma aktiviteter.   

”Parkinson Skåne är tacksam och stolt över den utökade samverkan som vi har med MultiPark. Det betyder mycket för våra medlemmar att få information om aktuell forskning och få hopp om framtiden,” säger Parkinson Skånes ordförande Monica Vikingsson.