Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tre miljoner till ett nytt tematiskt samverkansinitiativ om tidig diagnos och prognos av Alzheimers sjukdom

Ett kollage som illustrerar de olika aspekterna av samverkan: ekonomi, vård/omsorg och de kliniska mätningarna.

Nio seniora forskare från fem olika fakulteter vid Lunds universitet har beviljats tre miljoner kronor för ett nytt tvärvetenskapligt initiativ för att förbättra den tidiga diagnosen Alzheimers sjukdom. Fyra av dem är forskningsledare från det strategiska forskningsområdet MultiPark vid den medicinska fakulteten. Samarbetet involverar också Region Skåne, Lunds kommun och flera viktiga partners från diagnostik- och läkemedelsindustrin.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och drabbar över 30 miljoner människor världen över. Tau och beta-amyloid är två proteiner som är kända för att ackumuleras och ackumuleras i hjärnan hos patienter med Alzheimers. Och denna patologiska ackumulering börjar årtionden före symtomdebut, vilket gör tidig diagnos avgörande för att behandlingar ska ha en chans att förhindra sjukdomsutvecklingen.

För att ta itu med detta problem har Lunds universitet beviljat nio forskningsledare från fakulteterna medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap tillsammans med Lunds tekniska högskola och ekonomihögskolan en summa på 3 miljoner kronor att investera i tvärvetenskapliga samarbeten under 3 år. Projektet involverar även externa partners, såsom Region Skåne och företag inom life science-sektorn. Roche, Lilly, Lundbeck och Bioarctic är bara några av de externa samarbetspartnerna. Ytterligare partners är Lund kommun och patientorganisationer som Alzheimer Sverige.

– Vi är mycket tacksamma för detta stöd; det gör det möjligt för oss att skapa en plattform för att generera gemensam kunskap och identifiera samarbetsprojekt, förklarar Maria H Nilsson, vice koordinator för initiativet och en av forskningsledarna från hälsovetenskaper i MultiPark.

Under uppstarten kommer pengarna att användas till seminarier och workshops för att underlätta interaktioner mellan discipliner. Dessutom kommer en grant manager rekryteras för att snabbare hitta extern finansiering och kunna genomföra lovande idéer som uppstår från samarbetet.

– Under de senaste åren har vi haft stora genombrott när det gäller blodbaserade biomarkörer för Alzheimers sjukdom. Nu vill vi utveckla korrekta och kostnadseffektiva diagnostiska och prognostiska algoritmer som kan användas i både klinisk praxis och prövningar, fortsätter Oskar Hansson, koordinator för samarbets- och forskningsledare från kliniska vetenskaper på MultiPark.

Efter de tre år av ekonomiskt stöd från universitetet kommer projektet att utvärderas. Om resultatet är lovande finns chans till stöd under ytterligare två år för att fortsätta arbetet.

Profilfoto i svartvitt på Oskar Hansson

Oskar Hansson

Professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, oskar [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]hansson[at]med[dot]lu[dot]se), 0722-26 77 45

Oskar Hanssons profil i Lunds universitets forskningsportal

Profilfoto på Maria H Nilsson.

Maria H Nilsson

Lektor i Rehabilitering av neurodegenerativa sjukdomar vid Lunds Universitet och chef för enheten Minneshälsa vid Skånes universitetssjukhus.

maria_h [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se 

Länk till Maria H Nilssons sida i forskningsportalen.