Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stort EU-projekt om Alzheimers koordineras från Lunds universitet

Profile photo of Oskar Hansson.
År 2050 beräknas 100 miljoner drabbas, vilket understryker behovet av brådskande vetenskapliga framsteg, säger Oskar Hansson som ska leda ett internationellt forskningssamarbete för tidig och korrekt diagnostik av Alzheimers sjukdom. Foto: Kennet Ruona.

Med stöd av ett EU-anslag på 1,9 miljoner euro ska Alzheimerforskaren Oskar Hansson leda och koordinera ett forskningssamarbete mellan Sverige, Spanien, Frankrike, Tyskland och Danmark. Målet är att skapa förutsättningar för tidig och korrekt diagnostik av Alzheimers sjukdom. Detta för att förbättra behandlingen och omhändertagandet av de drabbade samt minska de samhällskostnader som sjukdomen orsakar.

Initiativet, "Early Diagnosis And Prognosis of Alzheimer's Disease (EDAP-AD)", samlar forskare inom ett brett kunskapsfält inom forskning, diagnostik och behandling av Alzheimers sjukdom.

– Med hjälp av toppmoderna metoder för maskininlärning kan vi definiera, validera och implementera tillgängliga och kostnadseffektiva Alzheimer-biomarkörer för diagnostik. Detta för att bland annat underlätta utvecklingen av sjukdomsmodifierande behandlingar. Vi kommer även säkerställa att vi rekryterar grupper som normalt är underrepresenterade i denna typ av studier för att resultaten ska kunna användas i vanlig rutinsjukvård i framtiden, berättar Oskar Hansson.

Samarbete med patientorganisationer, industri och beslutsfattare

Ett viktigt syfte för det internationella forskarteamet är att utveckla diagnostiska verktyg i nära kommunikation med patientorganisationer, och på så vis säkerställa att sjukvården kan möta behoven hos de drabbade.

– Vi kommer även att ha ett samarbete med läkemedelsindustrin, såväl som beslutsfattare inom sjukvården, för att underlätta implementeringen i vården, säger han.

Förbättrad diagnostik i primärvården

Alzheimers sjukdom påverkar idag funktion och livskvalitet för minst 50 miljoner drabbade över hela världen. Sjukdomen utgör dessutom en enorm samhällsekonomisk börda.

Det finns för närvarande inga enkla men metoder för säker diagnostik som kan användas i primärvården specifikt. Men Oskar Hansson och hans kollega Sebastian Palmqvist har under senare år publicerat flera uppmärksammade vetenskapliga studier kring diagnostiska verktyg för tidig upptäckt av alzheimer. Bland annat beskriver de ett nytt blodprov som upptäcker Alzheimers sjukdom redan innan de första symtomen utvecklats och de har även utvecklat en prognostisk algoritm som med stor säkerhet kan förutsäga vem som kommer att utveckla Alzheimers sjukdom.

– Vi behöver diagnostiska algoritmer som är baserade på tids- och kostnadseffektiva tester, som även är lättillgängliga. Detta kan vara en kombination av blodtester och korta kognitiva tester som säkerställer diagnos och prognos och därmed underlättar insättning av korrekt behandling.

Tidig upptäckt för att utveckla bromsläkemedel

För att påskynda utvecklingen av läkemedel som kan bromsa eller till och med stoppa sjukdomen måste även screeningen optimeras för att kunna identifiera individer med Alzheimers redan innan de hunnit utveckla tydliga symptom som leder till funktionsnedsättning i vardagen.

–Vi måste kunna identifiera personer med Alzheimers mycket tidig i förloppet, helst innan symtom utvecklats, för att undersöka om tidig insättning av de nya läkemedel som tar bort amyloid i hjärnan kan hindra att demens utvecklas senare i livet. Detta hoppas vi att uppnå inom detta samarbete, säger Oskar Hansson.

Profilfoto i svartvitt på Oskar Hansson

Oskar Hansson

Professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, oskar [dot] hansson [at] med [dot] lu [dot] se (oskar[dot]hansson[at]med[dot]lu[dot]se), 0722-26 77 45

Oskar Hanssons profil i Lunds universitets forskningsportal

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom påverkar människors dagliga funktion och livskvalitet negativt och utgör utöver detta en enorm socioekonomisk börda. Eftersom ålder är den främsta riskfaktorn för Alzheimers, kommer situationen med antalet insjuknande i Alzheimers förvärras. År 2050 beräknas 100 miljoner människor att drabbas sjukdomen. Alzheimers är den  vanligaste demenssjukdomen med 60–80 % av fallen.

Alzheimerstudier

Oskar Hansson och Sebastian Palmqvist har tillsammans med kollegor under senare fått stor uppmärksamhet för sin forskning kring tidig och korrekt diagnostik av Alzheimer och andra demenssjukdomar. Några exempel är:

Ny studie: enkelt diagnostiskt verktyg förutsäger risken för alzheimer på individnivå 

Ny studie: Alzheimers sjukdom – fyra distinkta subtyper 

Ny typ av blodprov ger mer träffsäker diagnos vid Alzheimers sjukdom

Validerade biomarkörer förutsäger individens risk att utveckla alzheimer