Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rådsprofessur till Malin Parmar

Profilfoto på Malin Parmar.
Foto: Kennet Ruona

Forskargruppsledaren Malin Parmar beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorsprogrammet med 50 miljoner kronor över 10 år.

Syftet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig, nydanande forskning med stor potential att åstadkomma vetenskapliga genombrott.

Malin Parmar är en etablerad forskare som leder sin framgångsrika forskargrupp inom stamcellsbiologi vid MultiPark.

Projekttiteln för satsningen lyder: Cellterapi för Parkinsons sjukdom - nya koncept och framtida behandlingar

malin parmar

Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap, forskar på olika möjligheter att reparera hjärnan efter skada eller sjukdom. Hennes forskning går bland annat ut på att undersöka olika vägar till att ersätta de nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom.

Vad innebär rådsprofessuren för dig och din forskningsmiljö?

– Den betyder oerhört mycket. Den skapar stabilitet och oberoende för lång tid framöver. Detta ger mer fokus till att driva vår forskning och utveckla vår forskningsmiljö. Detta i sin tur ger positiv energi och skapar kreativitet vilket  bäddar för nyskapande forskning.

Vilka genombrott hoppas du på?

– I vår forskning jobbar vi med att utveckla nya, cellbaserade terapier för skador i hjärnan med fokus på Parkinsons sjukdom. Rådsprofessuren ger möjlighet att göra långsiktiga satsningar inom detta område som kommer att leda till bättre behandlingar. Det stora övergripande målet med projektet är att alla individer ska kunna behandlas med friska varianter av sina egna celler. Dit tror jag att vi kan nå inom denna 10-årsperiod.

Var tror du att ni befinner er om 5-10 år när det gäller cellterapier?

– Inom detta tidsperspektiv har våra forskningsfynd inom stamcellsterapi utvecklats till en global terapi. Det är ett stort steg att börja utföra stamcellstransplantationer på patienter men detta är bara början! I framtiden kan bruket av stamceller medföra att man kan göra många förfiningar och förbättringar, samt även utveckla helt nya behandlingsstrategier.

Det är en stor ära att tilldelas denna rådsprofessur. Inget av detta hade varit möjligt utan alla medlemmar i min forskargrupp, den starka neuromiljön i Lund samt alla mina kollegor och samarbetspartners världen över.